Wzór odstąpienia od umowy

Poniżej znajduje się formularz odstąpienia od umowy. Bardzo proszę o zaznaczenie treści formularza, skopiowanie (Ctrl+C) oraz wklejenie do edytora tekstu(np. MS Word) i uzupełnienie "wykropkowanej części".

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy - tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Adresat:

........................................

........................................

........................................

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

........................................

........................................

........................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

........................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

........................................

Adres konsumenta(ów):

........................................

Adres konsumenta(ów):

(*) Niepotrzebne skreślić.